Rondom de paatsen

 

Voor Rijinstructeurs

 

Voor (autochtone) rijinstructeurs die , op meer dan 40 Km afstand wonen/werken van de plaatsen die op deze site zijn aangegeven en willen Participeren met deze formule, is het altijd mogelijk om te reageren om in uw omgeving voor ons te werken volgens deze formule. Wij hebben besloten om alleen met autochtone instructeurs te werken aangezien zowel de alochtone en autochtone leerlingen aangeven dit zo te willen. Tevens is het vereist al minimaal 5 jaar les te geven. Aantoonbaar meer dan 20 examens aflegt per jaar. Het slagingspercentage minimaal op 60% ligt.


Houd er wel rekening mee dat het werkgebied, in eerste instantie ,in een straal van 20 Km van uw woon/werkplaats zal liggen.

Voordat er daadwerkelijk een koppeling zal plaatsvinden met een leerling, moet u er rekening mee houden dat er gevraagd zal worden om een kopie van:
A) uw legitimatie bewijs
B) uw instructeurs-pas,waarop duidelijk alle gegevens te zien moeten zijn, incl. pas nr. en geldigheids datum ,om te kunnen controleren, of deze gegevens overeenkomen met de ID gegevens, en of u in de database van de daarvoor bevoegde instantie voorkomt, als rijinstructeur.
C) Ook zal er worden gekeken of u wel de juiste persoon bent die dit werk kan doen.

Het zal op deze wijze dus niet mogelijk zijn om zonder een geldig instructeurspas les te kunnen geven.

Wanneer er een overeenkomst is gesloten zal deze dus altijd t/m het behalen van het rijbewijs duren.
Bij eerder stoppen, door de instructeur, zal deze zich verbinden met een afspraak in het contract, inhoudende, 
dat de leerling, op kosten van de betreffende instructeur, haar opleiding regulier kan voortzetten bij een door haar zelfgekozen rijschool t/m het behalen van het rijbewijs. Dit alles om te zorgen dat er niet na een aantal lessen de opleiding verbroken kan worden.

Ook zullen, alle afspraken die gemaakt zijn met een leerling, in deze overeenkomst verwerkt worden, zodat deze afspraken bindend zijn vastgelegd. Deze moet dan ook ondertekend worden door de leerling, de instructeur en door ons. Alle partijen krijgen hiervan dan een kopie.
Een voorbeeld van zo’n overeenkomst zal u dan toegezonden worden.

Wel bemiddelen wij bij eventuele ontstane problemen tussen partijen ,wat gelukkig tot nu toe, niet nodig geweest is.

Ook homosexuele mannelijke rijinstructeurs kunnen reageren. Vanuit deze hoek komen er ook veel meer aanvragen binnen dan er tot nog toe instructeurs zijn.

U kunt er van verzekerd zijn dat niemand, ook geen enkele instantie, ooit van ons te horen krijgt dat u op deze wijze voor ons werkt.

Met name voor de omgeving van Apeldoorn/Deventer/Goes en Eindhoven komen we nu echt instructeurs te kort. Dit geeft niet aan dat er geen vraag is in andere plaatsen. Nogmaals uw privacy is gegarandeerd.